Zobrazovacia diagnostika

  • Radiológia
    Naše pracovisko je vybavené priamou digitalizáciou, ktorá nám umožňuje bezpečne získať RTG snímky už za pár sekúnd

    Ultrasonografia
    Je neinvazívna zobrazovacia metóda, ktorú najčastejšie využívame pri zisťovaní zmien orgánových štruktúr v hrudnej a brušnej dutine, pri navádzaní odberov bioptických vzoriek ako aj na diagnostiku a následnú kontrolu prebiehajúcej gravidity.

Výhody priamej digitalizácie

naši pacienti sú vystavení výrazne nižsím dávkam rentgenového žiarenia, pretože:

  • informatívna vyťaženosť digitálneho snímku je podstatne vyššia
  • pravdepodobnosť nevydareného snímku je takmer nulová, nemusíme teda rentgenovať opakovane
  • digitálny senzor je citlivejší na RTG žiarenie ako klasické filmy (používame slabšie dávky žiarenia na dosiahnutie rovnakých výsledkov)

– odpadá zĺhavý a nepríjemný proces vyvolávania snímkov
– snímok v budúcnosti kedykoľvek rýchlo nájdeme
– snímok si môžete odniesť na USB kľúči vo formáte JPG
– nezaťažujeme životné prostredie použitými chemikáliami z vyvolávania

zajacik