Laboratórna diagnostika

v našej ambulancii dokážeme na počkanie urobiť:

  • Hematologické vyšetrenie: kompletný krvný obraz- stanovenie červených krviniek a ich parametrov, retikulocytov, biely krvný obraz vrátane diferenciálneho rozpočtu bielych klrviniek, stanovenie počtu krvných doštičiek
  • Biochemické vyšetrenie: široké spektrum vyšetrovaných parametrov volených podľa individuálnych potrieb pacientov- glukóza, bielkoviny, pečeňové enzýmy, celkové bielkoviny, močovina, kreatinín, elektrolyty a ďalšie
  • SNAP testy: rýchle serologické testy na kvalitatívne potvrdenie ochorení FeLV/FIV, parvovirózy, ochorení prenosnými kliešťami a Giardia
  • Analýza moču: fyzikálne vlastnosti, pH, obsah glukózy, proteínu, urobilinogénu a krvi, mikroskopické vyšetrenie močového sedimentu
  • Mikroskopické vyšetrenia: cytologické vyšetrenie natívnych aj farbených preparátov (otlačky, stery, zoškraby, trichogram, telesné tekutiny, solídne útvary, vyšetrenie ejakulátu)

V spolupráci so špecializovanými veterinárnymi laboratóriami ďalej u nás ponúkame parazitologické vyšetrenie stolice, vyšetrenia rôznych hormónov, stanovenie protilátok proti besnote, analýzu močových kameňov, histopatologické vyšetrenie, genetické testy a iné.

zajacik