Interná medicína

Zahŕňa prevenciu, diagnostiku a liečenie chorôb vnútorných orgánov

  • horných a dolných ciest dýchacích
  • zažívacieho traktu
  • močopohlavného ústrojenstva
  • kože, kožných derivátov a uší
  • ochorení haemolymfatickej sústavy
  • hormonálnej sústavy
  • oftalmológia- ochorenia viečok, spojivkového vaku, tretieho viečka, rohovky, slzného aparátu, vyšetrenie dedičných ochorení oka molekulárno-genetickou metódou
  • infekčných ochorení
  • imunitne sprostredkovaných chorôb
pes1